EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Za nami kolejny egzamin na kartę rowerową organizowany w naszej szkole. Ponad 100 uczniów naszej szkoły zdało ten niełatwy egzamin, który sprawdzał wiedzę m.in. z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania rowerem oraz zasad z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

Gratulujemy!!!

Straż Miejska m.st. Warszawy zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego, które znajduje się na terenie IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8 / 10.

Miasteczko czynne jest w okresie kwiecień – październik. Mogą z niego korzystać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne. O infrastrukturze Miasteczka można przeczytać tutaj.

Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z Miasteczka w czasie dni otwartych, których harmonogram zamieszczony jest poniżej.

Harmonogram Dni Otwartych Miasteczka Ruchu Drogowego:
Czerwiec 2024
01.- 02.06. – godz. 10.00- 18.00
08.- 09.06. – godz. 10.00- 18.00
15.- 16.06. – godz. 10.00- 18.00
22.- 23.06. – godz. 10.00- 18.00
29.- 30.06. – godz. 10.00- 18.00

UWAGA!
Informacja o terminach korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego przez osoby indywidualne będą umieszczane na bieżąco od kwietnia (do 25 dnia każdego miesiąca funkcjonowania Miasteczka).
Podczas dni otwartych nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

22 czerwca od godziny 12.00 na terenie MRD zostaną przeprowadzone wykłady z przepisów ruchu drogowego dla dzieci przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową. Na wykłady, prowadzone przez strażników miejskich, NIE OBOWIĄZUJĄ wcześniejsze zapisy- chętni powinni przed godziną rozpoczęcia wykładu zgłosić chęć udziału strażnikom.

Egzaminy na kartę rowerową w miasteczku ruchu drogowego:

26 czerwca (środa) – egzaminy część praktyczna. Zapraszamy dzieci które mają do zdania tylko cześć praktyczną. Należy mieć ze sobą arkusz zaliczeń ucznia na kartę rowerową z wpisanym pozytywnym wynikiem egzaminu z części teoretycznej i podpisem egzaminatora/nauczyciela.
27 czerwca (czwartek) – egzaminy część teoretyczna i praktyczna. Zapraszamy dzieci które mają do zdania część zarówno teoretyczną jak i praktyczną.
28 czerwca (piątek) – egzaminy część teoretyczna i praktyczna. Zapraszamy dzieci które mają do zdania część zarówno teoretyczną jak i praktyczną.
Przypominamy, że organem wydającym kartę rowerową jest dyrektor szkoły podstawowej do której chodzi dziecko, w związku z tym należy poinformować dyrektora o miejscu zdawania egzaminu i uzyskać jego zgodę – ustną lub pisemną. Na wszystkie egzaminy obowiązują zapisy telefoniczne. Zapisów dokonują opiekunowie pod nr telefonu: 22 598 60 31, 22 598 60 32, 723 986 198, 723 986 086 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00. Podczas zapisów będą udzielane wszelkie dodatkowe informacje oraz zostanie wskazana godzina egzaminu. Uwaga! Osoby które nie zostaną zapisane telefonicznie na listę nie będą mogły przystąpić do egzaminów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dla osób indywidualnych przewidziano możliwość wypożyczenia rowerów oraz kasków rowerowych na miejscu (ograniczona liczba i rozmiary!). Dla grup zorganizowanych Straż Miejska m.st. Warszawy zapewnia rowery oraz kaski rowerowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową.

Na terenie Miasteczka obowiązują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. Uczestnicy muszą stosować się do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń strażnika miejskiego. Przed wejściem na teren Miasteczka należy zapoznać się z regulaminem.

Skip to content