EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 2023/2024

Egzamin teoretyczny odbędzie się 17.06 w godzinach 13-17 w sali 2.51 (sala informatyczna). /uczniowie przychodzą po swoich lekcjach/

Egzamin teoretyczny (poprawkowy) odbędzie się 18.06 w godzinach 10:50-11:30 w sali 2.51.

Egzamin praktyczny odbędzie się 20.06 (uczeń może przystąpić do egzaminu praktycznego po uzyskaniu co najmniej 20 pkt. z części teoretycznej). /Istnieje możliwość jazdy na swoim lub szkolnym rowerze podczas egzaminu praktycznego./

Uczeń na egzamin teoretyczny powinien dostarczyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego i wychowawcę klasy Kartę zaliczeń. Kartę można pobrać ze strony naszej szkoły (zakładka “Dokumenty szkolne“), z sekretariatu uczniowskiego lub portierni przy głównym wejściu – klas młodszych).

Uczestnictwo w egzaminie nie wymaga wcześniejszego zapisania się. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia oraz ci, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich latach.

Polecam do nauki testy ze strony: kartarowerowa.net.pl.

Powodzenia!
Dariusz Siciński
nauczyciel techniki i EDB

Skip to content