DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW

Dzień otwarty dla Rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasach 4-7 w SP 368  w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 22 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 18.00.