DNI OTWARTE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 368

DZIEŃ OTWARTY DLA KLAS 0-1
21 lutego 2019 godz. 18

DZIEŃ OTWARTY DLA POZOSTAŁYCH KLAS
7 marca 2019 godz. 18