APELE Z OKAZJI 101 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Rocznicę 101 lat Odzyskania przez Polskę Niepodległości godnie uczczono w naszej szkole. 8 listopada 2019 r. odbył się uroczysty apel “Polska Niepodległa” oraz uroczyste przedstawienie “Nie ma nic cenniejszego nad wolność”.

W klasach 0-5 uczniowie klas 1c i 1d przygotowali piękne przedstawienie z tej okazji, a chór szkolny pieśniami patriotycznymi uświetnił apel. O godzinie 11:11 wszyscy uczniowie wraz z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami wspólnie zaśpiewali cztery zwrotki naszego Hymnu Narodowego “Mazurek Dąbrowskiego”. Po uroczystości Pani Dyrektor Szkoły złożyła gratulacje dzieciom z kl. 1-3, które wzięły udział w konkursie plastycznym “Orzeł Biały – nasza duma”. Dzieci wykonały ciekawe prace plastyczne naszego Godła Narodowego Orła Białego.

W klasach 6-8 uczniowie wzięli udział w uroczystym przedstawieniu pt.” Nie ma nic cenniejszego nad wolność”, podczas którego młodzież wspólnie z nauczycielami także zaśpiewała cztery zwrotki Hymnu, włączając się w ogólnopolską akcję “Szkoła do Hymnu”. Uczniowie słowem, tańcem i piosenką uczcili 101 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z okazji rocznicy 101 lat Odzyskania przez Polskę Niepodległości cała szkoła dołącza się do życzeń dla Polski – naszej Ojczyzny:

TRWAJ WCIĄŻ POLSKO NIEPODLEGŁA,
TRWAJ PRZEZ KOLEJNE STULECIA,
A W POLSKICH, DZIELNYCH SERCACH
DUMĘ I RADOŚĆ ROZNIECAJ!

Więcej w zakładce Galeria.