PROJEKT “Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ W FASCYNUJĄCĄ PODRÓŻ DO MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ KRAINY”

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Matematyczno-Przyrodniczych Szkoła Nauk Ścisłych UKSW otrzymał dofinansowanie na projekt: „Z technologią informacyjną w fascynującą podróż do matematyczno-przyrodniczej krainy”, w którym wezmą udział uczniowie dwóch klas ósmych o profilu matematyczno-fizycznym SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019.

Więcej informacji o projekcie można przeczytać tutaj.