2021/2022 – PROJEKT IGNITE: SPOTKANIE Z AKTUARIUSZKĄ – 08.10.2021